سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
دوستی خدا برای آن که چون خشمگین شود، بردباری کند، قطعی است [رسول خدا صلی الله علیه و آله]