سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
تبلیغات در اینستاگرام
سه چیز توان فرساست : از دست دادن دوستان، فقر در غربت و ادامه یافتن سختی . [امام علی علیه السلام]